Một khi cơn buồn ngủ ập tới thì sẽ khó mà cưỡng lại, ngủ được thì cứ ngủ thôi.

Chắc anh ấy đang có một giấc mơ đẹp.
Không gian chật hẹp thì phải biết cách ứng phó.
Tư thế này mà vẫn ngủ được sao?
Dưới gầm xe được xem là một nơi ngủ trưa lý tưởng.
Ngủ bất chấp mọi địa hình.
Ngủ trước đã, thần thái tính sau.
Đang học mà buồn ngủ thì cứ học hỏi cô bạn này.
Vẫn ngon giấc dù có chuyện gì xảy ra.